april 2022

  /  2022

Maak je wel eens grapjes om wat je van je coachee hoort? Humor werkt relativerend en bevrijdend. 'De lach' wordt ingezet als middel om de problemathiek eens op verfrissende wijze te benaderen. De coach houdt, met gevoel voor drama, de cliënt een spiegel voor. Want vanuit de positieve psychologie weten we dat humor en lachen mensen

Zuivel met toegevoegd fosfor heeft een goede beschermende werking op het gebit. Geen overbodige luxe in een maatschappij waar tandcariës en -erosie nog steeds een groot probleem zijn. De gezondheidsraad past hierop de richtlijnen aan. Fosfor kleurt zuivel De voornaamste bouwstenen van het gebit zijn calcium en fosfor. Fosfor vormt in het lichaam apatiet een hoofdbestanddeel van het

Dronken, wie is het niet eens geweest? Maar niet alleen alcohol, ook xtc-gebruik is gebruikelijk aan het worden uitgaansleven. Ons drinkgedrag wordt vaak genormaliseerd onder het mom ‘Het hoort er nu eenmaal bij'. Maar als het over drugs gaat fronsen velen de wenkbrauwen. Is dit terecht? Hoe schadelijk is xtc en hoe schadelijk is alcohol? Professor

Deel je emoties Er is moed voor nodig om emoties te delen. Je laat hiermee oncomfortabele gevoelens toe. Je krijgt ervoor terug dat je erkent dat deze gevoelens erbij horen en dat ze er niet voor iets zijn. Oncomfortabele gevoelens wijzen je er namelijk op dat er iets aan de hand is; je hebt iets te leren.

Deel 1:We kennen allemaal kanten van onszelf die we als minder waarderen. Alle fijne en minder fijne kwaliteiten die een mens kan bezitten, zijn in de kiem in onszelf aanwezig. Hebberigheid, wrok, boosheid of jaloezie, het zijn allemaal menselijke eigenschappen die bij het 'mensen zijn' horen. Richt je nu op één eigenschap waarover je niet tevreden

Werken aan een goede gezondheid is veel meer dan werken aan gezond eet- en beweegpatroon. Ook een sociaal en emotioneel welbevinden, zingeving en kwaliteit van het leven is belangrijk voor je gezondheid. De definitie van ‘gezondheid’ volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is niet voor niets veel breder opgesteld dan de lichamelijke kanten. Je kan werken aan een