Het examen

De afstudeerfase wordt door de student bereikt als alle modules goed zijn afgesloten.
Deze fase bestaat uit de volgende examenonderdelen:

1. Competenties gezond leven en gezonde gewoontes over de werkprocessen

Een kennistoets met 25 multiple choice vragen en een casus met 5 open vragen.

De vragen hebben betrekking op gezond leven en gezonde gewoontes, waarbij de kennis over de diverse onderwerpen (voeding, beweging, ontspanning/slaap en stress) wordt getoetst.

Een verslag over een praktijkopdracht.

Dit verslag bevat een omschrijving van de screening en indicatiestelling, het advies en begeleidingsplan en een eigen beschouwing betreffende deze cliënt. De voortgang van het begeleidingsplan wordt goed en volledig beschreven.

2. Competenties coaching

Een portfolio assessment waarin de student aantoont over coachingsvaardigheden te beschikken. In het portfolio wordt opgenomen:  video-opname van een coachgesprek en een toelichting over het opgenomen coachingsgesprek.

3. Gedragscompetenties van de leefstijlcoach

Een portfolio assessment waarin de student aantoont te kunnen reflecteren op het functioneren als leefstijlcoach en de persoonlijke ontwikkeling planmatig te kunnen aanpakken.


Mocht je onverhoopt niet slagen? Geen nood je kunt 1 keer gratis herkansen. Samen met onze begeleiding brengen we het tot een goed einde en zorgen we ervoor dat je opleiding een succes wordt!