Onze visie op leefstijlcoaching

  /    /  Onze visie op leefstijlcoaching
We leiden je vanuit de volgende drie uitgangspunten:

1. De Leefstijlcoach werkt vanuit de pijlers van de positieve leefstijlgezondheidszorg

Moderne ziekten als diabetes type 2 en hart- en vaatziekten zijn vaak mede leefstijl gerelateerd. De oplossing in de behandeling wordt door huisartsen en specialisten steeds vaker gezocht in leefstijlinterventies, zoals voeding, beweging en ontspanning. Deze nieuwe vorm van gezondheidszorg is sterk in opmars en wordt leefstijlgeneeskunde genoemd. 

Ziekten kun je bestrijden met medicijnen, maar ook door een gezondere leefstijl. Een gezonde leefstijl heeft een gunstig effect op meerdere aspecten van de gezondheid en welzijn. Zo helpt bewegen bijvoorbeeld niet alleen bij een te hoog cholesterolgehalte, maar ook bij een te hoge bloeddruk, bij diabetes, om sterkere botten te krijgen, beter te slapen en tegen stress. Het helpt je om je vitaal en fit te voelen zodat je het leven weer positief tegemoet kunt zien.

Een groeiend aantal gezondheidswetenschappers omarmen de gezonde  leefstijlinterventies en vinden dat we minder medicatie moeten gebruiken; er is in toenemende mate bewijs dat (gecombineerde) leefstijlinterventies bijdragen aan vermindering van ziektelast, medicatiegebruik en verbetering van kwaliteit van leven bij mensen met een (chronische) ziekte. Toch worden er nog steeds vaak pillen voorgeschreven. Arts en verouderingswetenschapper David van Bodegom zegt hierover; ’Alleen intensieve en langdurige coaching kan helpen om iemands leefstijl te veranderen. Helaas geeft de huisarts die intensieve coaching meestal niet. Daar is hij niet voor opgeleid en krijgt hij ook niet voor betaald.’ Pillen kunnen de ‘valse schijn’ geven dat een probleem is opgelost, maar veranderen een ongezonde leefstijl niet.


Bij Leefstijlwijzer opleidingen leiden we leefstijlcoaches op die goed op de hoogte zijn van deze wetenschappelijk onderbouwde leefstijlinterventies, maar ook weten hoe mensen weldoordachte keuzes kunnen maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen .Dit laatste doen ze door niet alleen te coachen op leefstijl maar ook op levenskunst. Mensen met een verhoogd risico op leefstijl gerelateerde ziektes leren zo hun leefstijl blijvend te veranderen en zo de onderliggende oorzaken aan te pakken. Niet door zweverige adviezen of door voedingstrends te volgen maar met hulp van wetenschappelijk onderbouwde adviezen, zoals gegeven door het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health).

2. De Leefstijlcoach heeft aandacht voor levenskunst.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat naast voeding en beweging, zingeving, sociale contacten en werktevredenheid minstens net zo belangrijk zijn voor onze gezondheid. Aandacht besteden aan deze gebieden maakt gelukkiger en gezonder. Veel mensen vinden dit lastig. Ze hebben geen zicht meer op hoe ze de manier van leven kunnen veranderen en wat daarvoor nodig is. Een leefstijlcoach met aandacht voor levenskunst wil bereiken dat mensen op een weldoordachte manier keuzes maakt en de regie over het leven en de gezondheid weer terug pakt, ondanks dat het leven niet beheersbaar is en altijd iets onvoorspelbaars houdt.

‘Heb ik voldoende kennis en informatie om goed te kunnen kiezen? Wat weet ik over gezond gedrag en de positieve effecten ervan op mijn gezondheid?’

‘Welke waardes in het leven vind ik belangrijk en welke rol speelt mijn welzijn in de invulling daarin?’

‘Kan ik daarna handelen? Heb ik voldoende bereidheid en vaardigheid om blijvend te veranderen?’

‘Kan ik mijn keuzes omzetten in gedrag om zo gezonder, energieker, relaxter en/of fitter worden?’


Een aanpak vanuit kennis (hoofd), vaardigheid (handen) en gevoel (hart) vergroot het gezondheidsbewustzijn en de mogelijkheid om de eigen koers te varen en daarin bewuste keuzes te maken.

3. De Leefstijlcoach heeft hart voor gezondheid en milieu.

Gezondheid en de natuur zijn met elkaar verbonden. Het zijn belangrijke kernwaardes als het gaat om ons welzijn.

Natuur kan leiden tot vermindering van pijn, stress en negatieve emoties. De natuur nodigt uit tot bewegen en gezonde (natuurlijke) voeding draagt bij aan welzijn en duurzaamheid. Als het niet goed gaat met het milieu kan dit direct gevolgen hebben voor onze gezondheid. Juist omdat gezondheid en natuurlijkheid samengaan heeft een leefstijlcoach ook aandacht voor het milieu.

Onze wereld staat voor ongekende uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat. Alleen samen kunnen we het verschil maken. Alle kleine beetjes helpen. Gelukkig worden steeds meer mensen hiervan zich bewust en zijn bereid de leefstijl duurzaam te veranderen.

Gezond leven geeft duurzaamheidswinst. Door in de supermarkt zo bewust mogelijk te kiezen, de auto vaker te laten staan of de verwarming wat lager te zetten kan die winst verder verhoogd worden. Zo kunnen we samen eraan werken om de milieubewustheid te vergroten.