De modules

Module 1

Kennis over leefstijl, levensgeluk en gezondheid

Behandeld wordt de benodigde biologische/ medische basiskennis over leefstijl gerelateerde onderwerpen (beweging, roken, stress, slaap, alcohol en drugs en voeding). Tevens is er aandacht voor levensgeluk en duurzame voeding. Je wordt vaardig met het afnemen van testen, het verzamelen van relevante gegevens en het ordenen en het geven van adviezen.

Module 2

Vaardig in de praktijk

Hierin staan voornamelijk doelstellingen gericht op het aanleren van praktische coachingsvaardigheden op het programma. Je leert coachen in de praktijk door middel van een coachmethodiek die specifiek ontwikkeld is voor de leefstijlcoach. Je ontwikkelt jezelf als (aankomend) leefstijlcoach door aan de slag te gaan met groepsgenoten en proefclienten. 

Module 3

Ethiek en beroepshouding in de praktijk

Eén van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat hij coachen als grondslag heeft voor zijn aanpak. Daarom zijn de doelstellingen in deze laatste module gericht op het ontwikkelen van een goede beroepshouding. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van een eigen professionele identiteit door openstaan voor jezelf als coach, inzicht hebben in innerlijke processen en de mogelijkheid aangrijpen tot zelfontplooiing te komen. Ook worden handvatten voor een permanente beroepsontwikkeling voor in de toekomst meegegeven.

m

Extra:

Cursus praktijkvoering

Voor studenten die meer willen weten over praktijkvoering bieden we vrijblijvend een online cursus over dit onderwerp aan. Deze cursus maakt geen onderdeel uit van het examen en is vrijblijvend als extra onderdeel te volgen.

Competenties gezond leven en gezonde gewoontes

De leefstijlcoach:

 • is in staat zelfstandig een leefstijlanalyse uit te voeren en een op maat gemaakte leefstijlinterventie te ontwerpen;
 • heeft een praktijk-geörienteerde biologische / medische basiskennis over leefstijlgerelateerde onderwerpen;
 • kent de globale behoefte aan energie en voedingsstoffen van mannen en vrouwen;
 • kan een individueel voedingspatroon ontwerpen en beoordelen;
 • kan een individueel beweegplan ontwerpen en beoordelen;
 • kan een individueel slaap- en ontspanningspatroonbeoordelen en adviezen hierover geven;
 • heeft een globale kennis over verslaving;
 • heeft kennis en vaardigheden op het gebied van contact maken met het eigen lichaam;
 • heeft kennis en vaardigheden op het gebied van stressmanagement;
 • heeft kennis en vaardigheden op het gebied van tijd- en energiemanagement;
 • heeft kennis en vaardigheden op het gebied van levensgeluk;
 • heeft kennis en vaardigheden op het gebied van een duurzaam voedingspatroon.

Competenties coaching

De leefstijlcoach:

 • is in staat om een professionele vertrouwensrelatie op te bouwen met een cliënt;
 • is in staat om zich op een zuivere wijze op de cliënt te richten;
 • is in staat om cliënten hun vragen en knelpunten op het gebied van leefstijl en welzijn te laten verhelderen;
 • is in staat om cliënten te helpen bij het versterken en onderhouden van hun motivatie om gezonde gewoontes te introduceren en vol te houden;
 • is in staat om het zelfvertrouwen en de persoonlijke kracht van cliënten te helpen opbouwen;
 • is in staat om mensen te laten komen tot acties die bij hen passen en die hun welzijn vergroten;
 • is in staat om het ontwikkelingsproces van cliënten te overzien en daarin bij te sturen;
 • is in staat om aan te sluiten bij het denkniveau, de persoonlijkheid en leerstijl van cliënten;
 • is gemotiveerd en in staat om zijn eigen functioneren als leefstijlcoach te reflecteren en te blijven werken aan zijn eigen ontwikkeling;
 • is in staat helder aan opdrachtgevers, cliënten en andere zorgverleners te rapporteren over het plan van aanpak, de voortgang en de resultaten.

Gedragscompetenties

De leefstijlcoach:

 • is professioneel;
 • heeft inzichten in relevante persoonseigenschappen en weet deze te ontwikkelen (bildung);
 • is gericht op zelfontwikkeling.