P-hbo geaccrediteerd door CPION
Accreditatie BLCN in behandeling.

Een leefstijlcoach biedt advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de clienten. Zo’n vijf miljoen mensen in Nederland kunnen twee jaar lang een leefstijlcoach krijgen, vergoed vanuit de basisverzekering. Maar omdat er een nijpend tekort is aan leefstijlcoaches kunnen veel mensen nog geen aansprak doen op deze vergoeding. Met onze opleiding willen we voorzien in de grote vraag naar gekwalificeerde leefstijlcoaches.

De opleiding is bedoeld voor professionals in de zorg of de sport met minimaal een HBO-opleiding of aantoonbaar HBO denk en werknivo.(fysiotherapeuten, hbo-v’ers, diëtisten, sportdocenten, en praktijkondersteuners. Ook andere HBO’ers en WO-ers komen in aanmerking, zoals HR-managers, docenten en maatschappelijk werkers.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een focus op de ontwikkeling van jouw op waarden, talenten en ambities als leefstijlcoach;
 • Persoonlijk contact vinden wij heel belangrijk. Voor kleine of grote zaken, studie of persoonlijke vragen, je kunt altijd bij ons terecht; 
 • Een leertraject waarin jij je kunt opleiden tot gekwalificeerd en erkend post HBO leefstijlcoach;
 • Betrokken en ervaren docenten uit het werkveld; 
 • Een opleiding die zeer gewild is in het werkveld.

Wat verwachten we van jou?

 • Je wilt je graag ontwikkelingen op je beroepshouding als coach en je durft met ons stappen in je ontwikkeling te maken.
 • Je bent bereid feedback te geven op onze opleiding.
 • Je kan de tijd vrijmaken om de studie te volgen en je bent bereid je te commiteren.

Missie

De missie van de opleiding in een aantal kernpunten:

1. Met de opleiding leveren we coaches af die klaar zijn voor de toekomst door kwaliteit, ethiek en deskundigheid.

2. Afgestudeerden hebben ontdekt welke coachingsstijl het beste bij hun past en nemen de verantwoordelijkheid over een doorlopende ontwikkeling. Leefstilcoach worden is geen eindpunt maar een pad. Je bent nooit ‘af’.

3. Afgestudeerden kunnen effectief reflecteren op zichzelf en het coachingsproces.

Onze visie op leefstijlcoaching

Leefstijlwijzer Opleidingen gaat met haar opleiding voor leefstijlcoach uit van de uitgangspunten uit de humanistische psychologie. In deze richting wordt de mens centraal gesteld. We hanteren de volgende uitgangspunten bij het coachen:

• Mensen zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor het verloop van het coachingsproces. De coach maakt het coachingsproces mogelijk en moedigt cliënten aan om verantwoordelijkheid over zichzelf te nemen, motivatie en drijfveren te versterken en zichzelf open te stellen voor nieuwe ervaringen. Vanuit deze basis kunnen mensen goede en passende keuze’s maken.

 • De leefstijlcoach die wij opleiden is een ethisch handelende en authentieke professional. Hij is betrokken en bekwaam en kan zich goed verplaatsen in de ander.
 • Niet de theoretische verklaringen of de (wetenschappelijke) inzichten over leefstijl is het uitgangspunt van de leefstijlcoach, maar het verhaal van de cliënt.
 • Binnen de begeleiding wordt ruimte gegeven aan het vergroten van zelfkennis en zelfinzicht van de client over gezond gedrag. Het is de basis voor succes en is gericht op de toekomst; kansen op een terugval worden zo verkleint. Zelfkennis heeft een directe relatie met zelfaanvaarding en zelfacceptatie. Bij zelfaanvaarding hoort ook: jezelf durven zijn.

Kernwaarden van de opleiding

Studenten hebben ons hun persoonlijke leerproces toevertrouwd. Dat vertrouwen willen we in woord en daad waarmaken. Hoe? Door bij alles wat we doen onze kernwaardes goed in het oog te houden;

1. Congruentie. Wat we een ander willen aanleren geldt ook voor ons: doe wat je belooft en geef altijd het goede voorbeeld.

2. Inspirerend en uitdagend. We vullen geen hoofden maar steken vuurtjes aan. We willen onderwijs bieden dat prikkelt, scherp maakt en wakker schudt.

3. Creatief. Als studenten moet je het vertrouwen van ons ervaren om te durven experimenteren en nieuwe paden te verkennen.

4. Persoonlijk. Iedere student is anders en beschikt over verschillende talenten en behoeftes. Groei is een uniek pad en nooit een rechte lijn.

5. Integriteit. We leven de basishouding van een leefstijlcoach voor en we streven ernaar om hierin congruent te zijn.

Inschrijven Studiebelasting

De modules

Kosten

Accreditatie

Examen

Docenten

Praktisch

Adviescommissie