Module 1: Kennis over leefstijl, gezondheid en gedragsverandering.

Behandeld wordt de benodigde biologische/ medische basiskennis over leefstijl gerelateerde onderwerpen (beweging, roken, stress, slaap, alcohol en drugs en voeding). Met deze kennis heb je voldoende achtergrondkennis over leefstijl en gedragsverandering om deze bewust toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk als leefstijlcoach. 

Module 2: Vaardig in de praktijk.

Hierin staan voornamelijk doelstellingen gericht op het aanleren van praktische vaardigheden op het programma. Deze vaardigheden worden eerst geoefend in de leergroep. In deze module worden vaardigheden aangeleerd zoals coachen, het afnemen van testen, het verzamelen van relevante gegevens, het ordenen en geven van adviezen en het opstellen van een begeleidingsplan. 

Module 3: Ethiek en beroepshouding in de praktijk.

In deze module gaat de student aan de slag met proefclienten en brengt hij de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Eén van de kenmerken van de aanpak van een Leefstijlcoach is dat hij coachen als grondslag heeft voor zijn aanpak. Daarom zijn de doelstellingen in deze laatste module gericht op het ontwikkelen van een praktijkervaringen en een goede beroepshouding. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van een eigen professionele identiteit door openstaan voor jezelf als coach, inzicht hebben in innerlijke processen en de mogelijkheid aangrijpen tot zelfontplooiing te komen. Ook worden handvatten voor een permanente beroepsontwikkeling voor in de toekomst meegegeven.

Competentie gezond leven en gezonde gewoontes
De leefstijlcoach is in staat zelfstandig een leefstijlanalyse uit te voer-en en een op maat gemaakte leefstijlinterventie te ontwerpen.
De leefstijlcoach houdt hierbij rekening met wensen, randvoor-
waarden en visie van de cliënt.
De leefstijlcoach heeft een praktijk-geörienteerde biologische / medische basiskennis over leefstijlgerelateerde onderwerpen.
De leefstijlcoach kent de globale behoefte aan energie en voe-
dingsstoffen van mannen en vrouwen. 
De leefstijlcoach kan een individueel voedingspatroon ont-
werpen en beoordelen. 
De leefstijlcoach kan een individueel beweegplan ontwerpen en be-
oordelen. 
De leefstijlcoach kan een individueel slaap- en ontspanningspatroonbeoordelen en adviezen hierover geven. 
De leefstijlcoach heeft een globale kennis over verslaving. 
De leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van
contact maken met het eigen lichaam. 
De leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied
van stressmanagement. 
De leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied
van tijd- en energiemanagement. 
Competenties coaching 
De leefstijlcoach is in staat om een professionele vertrouwensrelatie op te bouwen met een cliënt 
De leefstijlcoach is in staat om zich op zuivere wijze op de cliënt te
richten. 
De leefstijlcoach is in staat om cliënten hun vragen en knelpunten op het gebied van leefstijl en welzijn te laten verhelderen. 
De leefstijlcoach is in staat om cliënten te helpen bij het versterken
en onderhouden van hun motivatie om gezonde gewoontes te intro-
duceren en vol te houden.
De leefstijlcoach is in staat om het zelfvertrouwen en de persoonlijkekracht van cliënten te helpen opbouwen. 
De leefstijlcoach is in staat om mensen te laten komen tot acties die
bij hen passen en die hun welzijn vergroten. 
De leefstijlcoach is in staat om het ontwikkelingsproces van cliënten te overzien en daarin bij te sturen. 
De leefstijlcoach is in staat om aan te sluiten bij het denkniveau, de
persoonlijkheid en leerstijl van cliënten. 
De leefstijlcoach is gemotiveerd en in staat op zijn eigen functione-
ren als leefstijlcoach te reflecteren en te blijven werken aan zijn
eigen ontwikkeling.
De leefstijlcoach is in staat helder aan opdrachtgevers, cliënten en
andere zorgverleners te rapporteren over het plan van aanpak, de
voortgang en resultaten. 
Kan een groep begeleiden en interveniëren op inhoud- en proces-
niveau.
Kan een laagdrempelige groepsactiviteit, gericht op voorlichting
over gezonde leefstijl (beweging, eetpatroon, stress, roken en drin-
ken) organiseren en uitvoeren.
De gedragscompetenties
De leefstijlcoach is professioneel. 
Heeft inzichten in relevante persoonseigenschappen en weet deze te ontwikkelen (bildung)
De leefstijlcoach is gericht op zelfontwikkeling. 
Terug naar Leefstijlcoach