Pesten kan een gezonde leefstijl behoorlijk in de weg zitten.

Volgende week start de week tegen het pesten (18 t/m 22 september 2017). Volwassenen met overgewicht worden relatief vaker gepest dan volwassenen zonder overgewicht. Ze dragen vaak al hun hele leven het stigma lui en slap te zijn met zich mee en worden verweten dat ze geen wilskracht kunnen tonen. Overgewicht is geen kwestie van luiheid of zwakheid; overgewicht is een probleem van de overvloed en het is een symptoom dat er iets niet goed is in onze samenleving. Wetenschappers hebben uitgezocht dat het geen zin heeft om tegen mensen te zeggen: ‘Je bent te dik en je doet het niet goed.’ . Hoe zou het voelen al jij dat jarenlang te horen krijgt en het je maar niet lukt om iets te doen aan je overgewicht? Zij hebben eerder steun nodig om weer in zichzelf te kunnen geloven en weer van zichzelf te houden.

Door: Jacqueline Philippo

Jacqueline Philippo, studiebegeleider bij Leefstijlwijzer Opleidingen

Gepest worden of gepest zijn kan behoorlijk het zelfvertrouwen ondermijnen en een negatief zelfbeeld veroorzaken. Pesten kan hierdoor jarenlang doorwoekeren en het leven behoorlijk beïnvloeden. Want wat heeft het voor zin om iets positiefs te proberen als ‘het toch niet zal gaan lukken’? Deze negatieve houding kan ten grondslag liggen aan een hoop ongezonde keuze’s in het leven en een succesvolle begeleiding behoorlijk in de weg zitten. Mocht je dit bij een client menen te herkennen dan kan je hier aandacht aan besteden. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld samen te werken aan zelfvertrouwen. Mensen met voldoende zelfvertrouwen geloven in zichzelf en in wat ze kunnen. Een persoon met zelfvertrouwen heeft meestal ook gevoel van eigenwaarde. Zelfwaardering of een positief zelfbeeld zorgen ervoor dat mensen lekker in hun vel zitten en het aandurven (en willen) om bepaalde stappen in hun ontwikkeling te zetten.

Mensen met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen proberen dingen uit, ook als het gaat om lastige dingen zoals bijvoorbeeld het kiezen voor zichzelf of het stoppen met drinken. Succeservaringen versterken het zelfvertrouwen.

Mensen die onvoldoende op eigen kunnen vertrouwen zullen bij tegenslag of bij minder leuke onderdelen binnen het traject, sneller opgegeven (het heeft toch geen zin) of belemmerend gedrag gaan vertonen. Ook mensen die zelfverzekerd overkomen kunnen last van een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Zij kunnen dit voor jou verborgen houden door bijvoorbeeld zich groot te houden of er stoer over te doen. Het is hun manier om met hun onzekerheid om te gaan.

Kortom; een gebrek aan zelfvertrouwen zit het proces naar een gezonde leefstijl behoorlijk in de weg, want met het zelfvertrouwen daalt ook het doorzettingsvermogen en de motivatie.  Maar hoe maak je een gebrek aan zelfvertrouwen of vermoeden van gepest worden bespreekbaar in je praktijk? Hiervoor moeten allereerst een aantal randvoorwaarden goed zijn: er moet voldoende privacy en vertrouwen aanwezig zijn. Investeer daarom allereerst in een goede vertrouwensband met je client. Zonder deze band zal hij zich niet van zijn kwetsbare kant laten zien. Waarborg ook de privacy van je client. Vertel dat je nooit vertrouwelijk informatie doorgeeft en dat je altijd eerst om toestemming zal vragen als je aan derden wil rapporteren.

Een aantal tips op een rij om pesten en een tekort aan zelfvertrouwen bespreekbaar te maken:

  1. Haal ‘terloops’ een voorbeeld uit de krant of social media over pesten aan. Vraag aan je client of dit een herkenbare situatie is.
  2. Uit je ongerustheid over het zelfvertrouwen van je client. Zeg bijvoorbeeld: ik merk dat je regelmatig bang bent dat je iets niet kunt.  Kunnen we onderzoeken of je aan je zelfvertrouwen kunt werken ?
  3. Leg kaartjes met woorden op tafel (bijvoorbeeld; zelfbeeld, zelfvertrouwen, compassie, pesten, liefde, verbondenheid, eigenwaarde ect.) Vraag je client om een van deze kaartjes uit te zoeken om er vervolgens iets over zichzelf mee te vertellen.

Vond je deze blog waardevol? Je doet mij een enorm plezier als je een reactie of vraag onderaan de pagina wil achterlaten. Meer tips en praktische oefeningen over vergroten van het zelfvertrouwen vind je op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/kindervoedingswijzer.nl/