De opleiding bestaat uit drie modules:

  1. Module 1: Kennis over leefstijl, gezondheid en gedragsverandering.
  2. Module 2: Vaardig in de praktijk.
  3. module 3: Ethiek en beroepshouding in de praktijk.

Iedere module wordt afgesloten met een examen. Deze examens dienen minimaal met een voldoende te worden afgerond.

Kennis over leefstijl, gezondheid en gedragsverandering.

Een kennistoets met 30 multiplechoicevragen en 5 open vragen over een een casus. De vragen hebben betrekking op gezond leven en gezonde gewoontes, waarbij de kennis over de diverse onderwerpen (voeding, beweging, ontspanning/slaap en stress) wordt getoetst.

Vaardig in de praktijk.

een criteriumgericht interview waarin moet worden aangetoond dat de student voldoende vaardig is in het professioneel coachen van een cliĆ«nt op het gebied van gezond leven en gezonde gewoontes. Bij deze toets hoort een gesprek van maximaal 30 minuten met twee assessors over het ingestuurde portfolio. 

Ethiek en beroepshouding in de praktijk.

Een reflectieportfolio waarin wordt aangetoond dat de student
kan reflecteren op het eigen gedrag als professional en dat de student
planmatig kan ingaan op de eigen ontwikkeling als leefstijlcoach. Bij dit toetsonderdeel hoort een gesprek van maximaal 20 minuten met wee assessors over het reflectieportfolio. 

Terug naar Leefstijlcoach