a

Het examen

  /  Het examen

De afstudeerfase wordt door de student bereikt als alle modules goed zijn afgesloten. Deze fase bestaat uit de volgende examenonderdelen:


Competenties gezond
leven en ge-
zonde gewoontes over
de werkprocessen
Een kennistoets met 25 multiple choice vragen en een casus met 5 open vragen. De vragen hebben betrekking op gezond leven en gezonde gewoontes, waarbij de kennis over de diverse onderwerpen (voeding, beweging, ontspanning/slaap en stress) wordt getoetst.

Een verslag over een praktijkopdracht. Dit verslag bevat een omschrijving van de screening en indicatiestelling, het advies en begeleidingsplan en een eigen beschouwing betreffende deze cliënt. De voortgang van het begeleidingsplan wordt goed en volledig beschreven.
Competenties coaching Een portfolio assessment waarin de student aantoont over coachingsvaardigheden te beschikken. In het portfolio wordt opgenomen:  video-opname van een coachgesprek en een toelichting over het opgenomen coachingsgesprek.
Gedragscompetenties van de leefstijl coachEen portfolio assessment waarin de student aantoont te kunnen reflecteren op het functioneren als leefstijlcoach en de persoonlijke ontwikkeling planmatig te kunnen aanpakken.

ONZE VISIE

De modules

De docenten

Literatuur

Locaties, lestijden en startdata

Accreditatie, adviescommisie en vergoedingen

Inschrijven