a

De modules

  /  De modules
m

Module 1: Kennis over leefstijl, levensgeluk en gezondheid.

Behandeld wordt de benodigde biologische/ medische basiskennis over leefstijl gerelateerde onderwerpen (beweging, roken, stress, slaap, alcohol en drugs en voeding). Tevens is er aandacht voor levensgeluk en duurzame voeding. Je wordt vaardig met het afnemen van testen, het verzamelen van relevante gegevens en het ordenen en het geven van adviezen.

Module 2: Vaardig in de praktijk.

Hierin staan voornamelijk doelstellingen gericht op het aanleren van praktische coachingsvaardigheden op het programma. Je leert coachen in de praktijk door middel van een coachmethodiek die specifiek ontwikkeld is voor de leefstijlcoach. Je ontwikkelt jezelf als (aankomend) leefstijlcoach door aan de slag te gaan met groepsgenoten en proefclienten. 

Module 3: Ethiek en beroepshouding in de praktijk.

Eén van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat hij coachen als grondslag heeft voor zijn aanpak. Daarom zijn de doelstellingen in deze laatste module gericht op het ontwikkelen van een goede beroepshouding. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van een eigen professionele identiteit door openstaan voor jezelf als coach, inzicht hebben in innerlijke processen en de mogelijkheid aangrijpen tot zelfontplooiing te komen. Ook worden handvatten voor een permanente beroepsontwikkeling voor in de toekomst meegegeven.

Extra: cursus praktijkvoering.

Voor studenten die meer willen weten over praktijkvoering bieden we vrijblijvend een online cursus over dit onderwerp aan. Deze cursus maakt geen onderdeel uit van het examen en is vrijblijvend als extra onderdeel te volgen.

Competentie gezond leven en gezonde gewoontes
De leefstijlcoach is in staat zelfstandig een leefstijlanalyse uit te voeren en een op maat gemaakte leefstijlinterventie te ontwerpen.
De leefstijlcoach heeft een praktijk-geörienteerde biologische / medische basiskennis over leefstijlgerelateerde onderwerpen.
De leefstijlcoach kent de globale behoefte aan energie en voedingsstoffen van mannen en vrouwen.
De leefstijlcoach kan een individueel voedingspatroon ontwerpen en beoordelen.
De leefstijlcoach kan een individueel beweegplan ontwerpen en beoordelen.
De leefstijlcoach kan een individueel slaap- en ontspanningspatroonbeoordelen en adviezen hierover geven.
De leefstijlcoach heeft een globale kennis over verslaving.
De leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van contact maken met het eigen lichaam.
De leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van stressmanagement.
De leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van tijd- en energiemanagement.
De leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van levensgeluk.
De leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van een duurzaam voedingspatroon.
Competenties coaching
De leefstijlcoach is in staat om een professionele vertrouwensrelatie op te bouwen met een cliënt
De leefstijlcoach is in staat om zich op zuivere wijze op de cliënt te richten.
De leefstijlcoach is in staat om cliënten hun vragen en knelpunten op het gebied van leefstijl en welzijn te laten verhelderen.
De leefstijlcoach is in staat om cliënten te helpen bij het versterken en onderhouden van hun motivatie om gezonde gewoontes te introduceren en vol te houden.
De leefstijlcoach is in staat om het zelfvertrouwen en de persoonlijke kracht van cliënten te helpen opbouwen.
De leefstijlcoach is in staat om mensen te laten komen tot acties die bij hen passen en die hun welzijn vergroten.
De leefstijlcoach is in staat om het ontwikkelingsproces van cliënten te overzien en daarin bij te sturen.
De leefstijlcoach is in staat om aan te sluiten bij het denkniveau, de persoonlijkheid en leerstijl van cliënten.
De leefstijlcoach is gemotiveerd en in staat op zijn eigen functioneren als leefstijlcoach te reflecteren en te blijven werken aan zijn eigen ontwikkeling.
De leefstijlcoach is in staat helder aan opdrachtgevers, cliënten en andere zorgverleners te rapporteren over het plan van aanpak, de voortgang en resultaten.
De gedragscompetenties
De leefstijlcoach is professioneel.
Heeft inzichten in relevante persoonseigenschappen en weet deze te ontwikkelen (bildung).
De leefstijlcoach is gericht op zelfontwikkeling.


Onze visie

De docenten

Examen

Literatuur

Kosten, locaties en startdata

Accreditaties, adviescommissie en vergoedingen

Inschrijven