Gezocht: 12 studenten voor onze pilot opleiding HBO leefstijlcoach

In accreditatie bij CPION en BLCN

In september 2019 start leefstijlwijzer opleidingen een pilot opleiding post HBO leefstijlcoach. Een leefstijlcoach biedt advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de clienten. Zo’n vijf miljoen mensen in Nederland kunnen twee jaar lang een leefstijlcoach krijgen, vergoed vanuit de basisverzekering. Maar omdat er een nijpend tekort is aan leefstijlcoaches kunnen veel mensen nog geen aansprak doen op deze vergoeding. Met onze opleiding willen we voorzien in de grote vraag naar gekwalificeerde leefstijlcoaches.

De opleiding is bedoeld voor professionals in de zorg of de sport met minimaal een HBO-opleiding of aantoonbaar HBO denk en werknivo.(fysiotherapeuten, hbo-v’ers, diëtisten, sportdocenten, en praktijkondersteuners. Ook andere HBO’ers en WO-ers komen in aanmerking, zoals HR-managers, docenten en maatschappelijk werkers.

Tijdens de opleiding werk je aan een drietal kerntaken:

•Het begeleiden en adviseren op het gebied van gezond leven en gezonde gewoontes.
•Het professioneel coachen van een cliënt op het gebied van gezond leven en gezonde gewoontes.
•Het functioneren als professioneel leefstijlcoach.

Je ontwikkeld de volgende competenties:

Gezond leven en gezonde gewoontes

•De hbo leefstijlcoach is in staat zelfstandig een leefstijlanalyse uit te voeren en een op maat gemaakte leefstijlinterventie te ontwerpen. De leefstijlcoach houdt hierbij rekening met wensen, randvoorwaarden en visie van de cliënt.
•De hbo leefstijlcoach heeft een praktijk-geörienteerde biologische/medische basiskennis over leefstijlgerelateerde onderwerpen.
•De hbo leefstijlcoach kent de globale behoefte aan energie en voedingsstoffen van mannen en vrouwen. 
•De hbo leefstijlcoach kan een individueel voedingspatroon ontwerpen en beoordelen. 
•De hbo leefstijlcoach kan een individueel beweegplan ontwerpen en beoordelen. 
•De hbo leefstijlcoach kan een individueel slaap- en ontspanningspatroon beoordelen en adviezen hierover geven. 
•De hbo leefstijlcoach heeft een globale kennis over verslaving. 
•De hbo leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van contact maken met het eigen lichaam. 
•De hbo leefstijlcoach heeft voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede leersituatie voor een groep te realiseren.
•De hbo leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van stressmanagement. 
•De hbo leefstijlcoach heeft kennis en vaardigheden op het gebied van tijd- en energiemanagement. 
•De hbo leefstijlcoach is in staat helder aan opdrachtgevers, cliënten en andere zorgverleners te rapporteren over het plan van aanpak, de voortgang en resultaten.

Relatie beroepsbeeld: met deze competenties leer je de leefstijl van je client analyseren en kun je hierop adviseren. Je bent in staat om een individueel begeleidingsplan op te stellen gericht op het verbeteren van de leefstijl.

Competenties coaching

•De hbo leefstijlcoach is in staat om een professionele vertrouwensrelatie op te bouwen met een cliënt.
•De hbo leefstijlcoach is in staat om zich op zuivere wijze op de cliënt te richten.
•De hbo leefstijlcoach is in staat om cliënten hun vragen en knelpunten op het gebied van leefstijl en welzijn te laten verhelderen. 
•De hbo leefstijlcoach is in staat om cliënten te helpen bij het versterken en onderhouden van hun motivatie om gezonde gewoontes te introduceren en vol te houden. 
•De hbo leefstijlcoach is in staat om het zelfvertrouwen en de persoonlijke kracht van cliënten te helpen opbouwen. 
•De hbo leefstijlcoach is in staat om mensen te laten komen tot acties die bij hen passen en die hun welzijn vergroten. 
•De hbo leefstijlcoach is in staat om te gaan met weerstand bij cliënten.
•De hbo leefstijlcoach is in staat om het ontwikkelingsproces van cliënten te overzien en daarin bij te sturen. 
•De hbo leefstijlcoach is in staat om aan te sluiten bij het denkniveau, de persoonlijkheid en leerstijl van cliënten. 
•De hbo leefstijlcoach is gemotiveerd en in staat op zijn eigen functioneren als leefstijlcoach te reflecteren en te blijven werken aan zijn eigen ontwikkeling.

Relatie beroepsbeeld: met deze competenties ben je in staat je clienten te coachen op leefstijl gerelateerde onderwerpen.

Didactische competenties

  • De HBO leefstijlcoach kan zorgen voor een veilige leeromgeving waarin het leerproces van de deelnemers wordt bevorderd.
  • De HBO leefstijlcoach kan eenvoudige interactieve workshops, voorlichtingsactiviteiten en groepsprogramma’s ontwerpen en geven.
  • Kan een groep begeleiden en interveniëren op inhoud- en procesniveau.

De gedragscompetenties van de hbo leefstijlcoach

•De hbo leefstijlcoach is professioneel.
•De hbo leefstijlcoach is in staat zich in te leven.
•De hbo leefstijlcoach is onbevooroordeeld.
•De hbo leefstijlcoach is gericht op zelfontwikkeling.

Relatie beroepsbeeld: met deze competenties ben je in staat jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van ethiek en beroepshouding in de praktijk.

STUDIE BELASTING

De modules

Kosten

Accreditatie en vergoeding vanuit de basisverzekering

Examen

Praktische informatie en inschrijven